Hem
SciecomInfo

Notiser från Lund

Arbetet inom projektet:
Upphovsrättsprojektet fortsätter enligt plan och under våren 2008 har intervjuer genomförts på nio universitetsbibliotek (Borås, Linköping, Jönköping, Gävle, Halmstad, Stockholm, Umeå, Göteborg och Chalmers). För närvarande håller det empiriska data att sammanställas och analyseras för att presenteras i en delrapport samt i en forskningsartikel till en konferens i september. Fler intervjuer kommer att genomföras i maj och juni.

För mer information:
Mathias Klang

...

Evenemang:
Konferensen Fourth Nordic Conference on Scholarly Communication NCSC 2008 med årets tema ”Openness - trade, tools and transparency” genomfördes i Lund mellan 21-23 april. Se hemsidan för mer detaljer.

...

Äldre notiser

Nyheter

Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation,
,
Telefon: (vx), Fax:
Ingegerd Rabow, https://sciecom.org/