Hem
SciecomInfo

Tidigare notiser på sidan

Kära användare av ScieCom!
Nu är den utlovade (och förhoppningsvis efterlängtade) nya webbplatsen under uppbyggnad

Arkivmaterialet från projektet ScieCom – Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation – bevaras och kommer att vara tillgängligt även framöver,

ScieCom kommer att fungera som en nationell resurs för upphovsrättsfrågor. Projektet Upphovsrätt i en ny publiceringsmiljö stöds av Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet (Läs mer).

ScieCom info har fått stöd från Nordbib och utvidgas till att bli ett specifikt nordiskt/baltiskt forum för alla frågor rörande vetenskaplig publicering. Ny titel blir ScieCom info – a Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Mer information kommer inom kort.

Vill du få information om nyheter i ScieCom och ScieCom info är du mycket välkommen med din anmälan till . Uppge namn, titel, adress, telefon, e-post och webbadress.

Bästa hälsningar,
Ingegerd Rabow
Lund, 4 februari 2008


Nyheter

Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation,
,
Telefon: (vx), Fax:
Ingegerd Rabow, https://sciecom.org/