Hem
SciecomInfo

Arkiv

Introducerande texter till olika problemområden inom nya sätt för vetenskaplig kommunikation.
Publicering
Copyright
Licenser
Kostnader och prisutveckling
Kvalitetsfrågor
Tekniska frågor
Arkivering


Nyheter

Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation,
,
Telefon: (vx), Fax:
Ingegerd Rabow, https://sciecom.org/