Vol 17, No 2 (1946)

Table of Contents

Cover

Omslag PDF
Scandia Scandia

Contents

Innehållsförteckning PDF
Scandia Scandia

Articles

Skandinavismens kris. Alliansfrågan våren och sommaren 1863.
Åke Holmberg
Stigtomtaprästen och den s. k. D-källan till Uppsala möte. PDF
Sven Kjöllerström
Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid. En författningshistorisk skizz. PDF
Jerker Rosén
Provinsialkonsiliet i Söderköping år 1436. PDF
Sigurd Kroon
Skandinavism och liberalism. PDF
Hans Lennart Lundh