Scandia : tidskrift för historisk forskning

en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger således på nordisk och övrig europisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidsskriften utkommer två gånger om året.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
 
More Announcements...

Vol 20, No 2 (1950)