Vol 83, No 1 (2000)

Table of Contents

Artiklar

�T�gvirket �r ankommet. Carl har influensa.� Caroline Mannerskantz som godsf�rvaltare och husfru p� V�rnan�s 1847�83 Abstract PDF
Tomas Lidman 1-10
Humlehandlaren: en G�ingevisa fr�n 1741 Abstract PDF
Nils-Arvid Bring�us 11-18

Nya avhandlingar

Recension av Mats Nilssons "Dans � kontinuitet i f�r�ndring. En studie av danser och dansande i G�teborg 1930�1990" Abstract PDF
Jonas Bj�lesj� 19-21
Recension av Ulf Stahres "Den alternativa staden. Stockholms stadsomvandling och byalagsr�relsen" Abstract PDF
Mats Hellspong 21-26
Recension av Charlotte Hagstr�ms "Man blir pappa. F�r�ldraskap och maskulinitet i f�r�ndring" Abstract PDF
Beatriz Lindqvist 26-29
Recension av Linda Ojas "Varken Gud eller natur. Synen p� magi i 1600- och 1700-talets Sverige" Abstract PDF
Inger L�vkrona 29-33
Recension av Ingrid S�derlinds "Barnhem f�r flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870�1920" Abstract PDF
Mikael Eiverg�rd 33-36
Recension av Ir�ne A. Flygares "Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i tv� svenska sl�ttbygder under 1900-talet" Abstract PDF
Maths Isacson 36-41
Recension av Rikard Erikssons "Psykoteknik. Kulturell fabricering av personlig identitet" Abstract PDF
Birgitta Svensson 41-43

Debatt

�r kulturhistoria n�got f�r etnologin? PDF
Anja Petersen 44
Om kulturhistoria PDF
Anders Salomonsson 45
Beb�delsemotivet PDF
Nils-Arvid Bring�us 46-47
Svenska kulturkontakter med �st PDF
Elena Hellberg-Hirn 47-48

Recensioner

Recension av Alf Arvidssons Folklorens former Abstract PDF
Annika Nordstr�m 49-50
Recension av Tordis Dahll�fs �Byta ett ord eller tv兔 : Kunskapsm�ten �r kulturm�ten �r m�nniskom�ten Abstract PDF
Ingrid Nordstr�m 50-51
Recension av Familj och k�n : etnologiska perspektiv Abstract PDF
Clarissa Kugelberg 51-54
Recension av Maja Jacobsons G�r kl�derna mannen? Om maskulinitet och feminitet i unga m�ns bruk av kl�der, smycken och dofter Abstract PDF
Magnus M�rck 54-56
Recension av Svenska �verord. En bok om gr�nsl�shet Abstract PDF
Fredrik Schoug 56-58
Recension av Gunnar T�rnqvists Ren�ssans f�r regioner � om tekniken och den sociala kommunikationens villkor Abstract PDF
Kjell Hansen 59-60
Recension av Janken Myrdals Jordbruket under feodalismen Abstract PDF
Niklas Cserhalmi 60-61
Recension av Claes Ellehags Palatsen i Stockholm under stormaktstiden Abstract PDF
Hans-Olof Bostr�m 61-62

Notiser

Notis om Ingrid Bergmans Artur Hazelius. Nordiska museets och Skansens skapare Abstract PDF
Eva Kjerstr�m Sj�lin 63
Notis om G�sta Frammes Jordrannsakning och skattl�ggning i Bohusl�n 1662�1666 Abstract PDF
Janken Myrdal 63-64
Notis om Gunnar Richardsons Torsten Rudensch�ld. Samh�llskritiker och Skolreformator Abstract PDF
Ingrid Nordstr�m 64