RIG - Kulturhistorisk tidskrift

Utgiven av Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund