Journal Sponsorship

Sponsors

RIG ges ut med st�d fr�n Vetenskapsr�det.

    Sources of Support

    RIG ges ut i samarbete med Etnologiska institutionen vid Lunds universitet samt Nordiska museet, Stockholm.